زردبند

زردبند

ویدئوها


زردبند

شرکت دارویی زردبند

محصولات / خدمات


نعناع فلفلی ZB -
نعناع فلفلی ZB

بسته بندی : 15 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

اسطوخودوس ZB -
اسطوخودوس ZB

بسته بندی : 15 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

عصاره مایع زعفران  -
عصاره مایع زعفران

بسته بندی : بطری آلومینیومی 1 کیلوگرمی

استاندارد : IFDA, GMP, ISO

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک زعفران -
عصاره خشک زعفران

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 1، 5 و 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, ISO

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک سنبل الطیب - زردبند
عصاره خشک سنبل الطیب

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک عشقه - زردبند
عصاره خشک عشقه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک ختمی - زردبند
عصاره خشک ختمی

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک گالگا - زردبند
عصاره خشک گالگا

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک همیشه بهار - زردبند
عصاره خشک همیشه بهار

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک بادرنجبویه - زردبند
عصاره خشک بادرنجبویه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک گزنه - زردبند
عصاره خشک گزنه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک ماریتیغال (خارمریم) - زردبند
عصاره خشک ماریتیغال (خارمریم)

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک شنبلیله - زردبند
عصاره خشک شنبلیله

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک رازیانه - زردبند
عصاره خشک رازیانه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیوگرم در ماه

عصاره خشک سرخارگل (اکیناسه) - زردبند
عصاره خشک سرخارگل (اکیناسه)

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک پروپولیس - زردبند
عصاره خشک پروپولیس

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

عصاره خشک نسترن - زردبند
عصاره خشک نسترن

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

اسپری آویشن ZB -
اسپری آویشن ZB

بسته بندی : 50 میلی لیتر

تاناستوم ZB - زردبند
تاناستوم ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 30 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

زعفران ZB -
زعفران ZB

بسته بندی : 15 میلی لیتر

گل محمدی ZB -
گل محمدی ZB

بسته بندی : 15میلی لیتر

عصاره سنبل الطیب ZB - زردبند
عصاره سنبل الطیب ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

رزماری ZB -
رزماری ZB

بسته بندی : 120 میلی لیتر

عصاره اکیناسه ZB - زردبند
عصاره اکیناسه ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

پپونن ZB - زردبند
پپونن ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 30 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

سیلیمارین ZB -
سیلیمارین ZB

بسته بندی : 30 میلی لیتر

عصاره اورتیکا ZB - زردبند
عصاره اورتیکا ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 250 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا باستان
وب سایت :https://fa.zardband.com/
تلفن: +982188744876
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، پلاک 3
کد پستی: 1515633111

ارسال پیامScroll